Ostatnie aktualizacje związane były głównie z ulepszeniami w Kreatorze PIT i wprowadzeniem go do programu TaxMachine. Wprowadzono też do programu nowy system raportowania oparty na szablonach HTML renderowanych w przeglądarce WebView2 (Microsoft Edge). Oprócz tego: 

  • dodano zwolnienia podatkowe przy liczeniu zaliczek, 
  • wprowadzono ulepszenia w rachunku do zleceń, 
  • dodano nowe filtry dla firm i właścicieli w wersji TaxMachine dla biur rachunkowych,
  • dodano opcję masowej zmiany cen dla klientów biura.

Kreator PIT

Kreator PIT, dostępny do tego czasu tylko w darmowym programie TaxMachine PITy, dzisiaj został wprowadzony także do komercyjnego TaxMachine. Jest on używany do sporządzania rocznych zeznań PIT w dokumentach pod właścicielami (osobami fizycznymi) i w pozostałych dokumentach dla podatników nie wprowadzonych do programu. Kreator PIT nie może być stosowany do sporządzania zeznań rocznych dla właścicieli posiadających udziały w firmach, dla nich nadal zeznania roczne tworzone są tylko bezpośrednio na formularzach, kreator nie pobiera danych z ewidencji księgowych. Jest to więc narządzie głównie przeznaczone do sporządzania zeznań rocznych dla podatników, dla których nie prowadzimy ewidencji księgowych.


Dodano szereg ulepszeń do Kreatora PIT, w tym:

  • możliwość sporządzania zeznań dla podatników nie dodanych do programu, dane podatników można podać bezpośrednio w kreatorze bez zakładania podatnika (właściciela), możliwe też jest skopiowanie danych podatników z zeznania utworzonego w poprzednich latach,
  • ulepszono wprowadzanie danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, dane z papierowych dokumentów przepisuje się do identycznego formularza na ekranie,
  • dodano obsługę odliczenia na związki zawodowe i pozostałych dochodów na PIT-11,
  • poszerzono obsługę dochodów zwolnionych.


Kreator jest dostępny na wstążce dla dokumentów pod właścicielem (podatnikiem) oraz w pozostałych dokumentach. Możliwe jest także uruchomienie kreatora z poziomu formularza zeznania PIT, wówczas kreator pobiera dane podatników z tego zeznania, pobierane są także dane do ulgi na dzieci, ten sposób jest wygodny jeżeli utworzono już zeznanie dla tego podatnika w poprzednim roku.

Nowy system raportowania oparty na WebView2 (Microsoft Edge)

Nowy system oparty na szablonach HTML docelowo zastąpi szablony w postaci arkuszy kalkulacyjnych, na ten moment zastąpiono szablony dla dowodów KP i KW, rachunek zlecenia w nowym systemie płacowym także korzysta z tego rodzaju szablonu. W najbliższym czasie również szablony faktur, dokumentów magazynowych, list płac będą zrealizowane w ten sposób. Nowy system pozwala na dużo szybsze generowanie wydruków, łatwiejsze będzie też wprowadzanie własnych wzorów dla tych wydruków.

Uwzględnianie dochodów zwolnionych w zaliczkach podatkowych

Dodano możliwość uwzględniania ulgi 4+, dla seniorów, na powrót w zaliczkach na podatek dochodowy i na ryczałt. Program stosuje te ulgi do wysokości wspólnego limitu zwolnienia 85528 zł. Prosimy pamiętać, że w przypadku korzystania z tych zwolnień nie można odliczać składek społecznych związanych z przychodami/dochodami zwolnionymi, nie należy ich wykazywać w składkach opłaconych do odliczenia.

Ulepszenia w nowych płacach

Dodano możliwość podawania ilości minut w rachunkach do zleceń w nowym systemie płacowym obok liczby przepracowanych godzin.

Nowe filtry w wersji dla biur rachunkowych

W wersji dla biur rachunkowych dodano nowe filtry dla listy firm, chodzi o możliwość odfiltrowania po ostatnim roku prowadzonej ewidencji księgowej oraz po zmianie biura w ostatnim miesiącu. Pierwsza z tych opcji będzie przydatna przy czyszczeniu bazy danych z podmiotów nie prowadzonych już od długiego czasu. Druga może się przydać przy wysyłce np. informacji o nowych danych do przelewu płatności za usługi biurowe. 


 Dla właścicieli dodano opcję filtrowania po braku udziału, dzięki temu można usunać z bazy właścicieli których firmy nie są już prowadzone.Narzędzie masowej zmiany cen

Kolejną nową opcją dla biur jest narządzie masowej zmiany cen dla wskazanych klientów. Dzięki niej można w szybki sposób wprowadzić podwyżki lub obniżki.
Nowy certyfikat i stare problemy z (anty)wirusami

Najnowsze instalatory podpisywane są nowym certyfikatem do podpisywania kodu typu EV (Extended Validation) wydanym przez Certum Extended Validation Code Signing 2021 CA (Asseco Data Systems S.A.). Zastosowanie tego typu certyfikatu pozwolio na eliminację systemowych powiadomień o nieznanym oprogramowaniu, której pojawiały się w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu poprzedniego certyfikatu (nie EV). 

Niestety niektóre (anty)wirusy nie honorują podpisów EV i na ten moment potrafią kasować pliki programu lub blokować aktualizację, prosimy postępować według tych wytycznych w razie tego typu problemów.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.