Udostępniono dzisiaj nową wersję programu TaxMachine PITy 2022/2023 z włączoną funkcją Kreatora PIT.


Wprowadzono do kreatora zmiany związane z nowymi zwolnieniami wykazywanymi w informacjach PIT-11 i PIT-40A/11A, chodzi głównie o ulgę 4+, ulgę dla seniorów, ulgę na powrót i dodatkowe zwolnienia dla podatników do 26 roku życia. Dodano też w PIT-11 bezpośrednią obsługę pól związanych z przychodami od nie-płatników (brakowało tego w poprzednim roku) czy nowym odliczeniem na związki zawodowe.


Ulepszono także okna edycyjne służące do wprowadzania danych z PIT-11 i PIT-40A/11A, obecnie oparte są na standardowym oknie edycji formularza używanym podczas edycji wszystkich innych formularzy dostępnych w programie. Zwracamy uwagę, że pola dotyczące danych podatnika, a także większość pól dotyczących płatnika (poza nazwą, która jest widoczna w tabeli z dochodami), nie muszą być przepisywane. Istotne są tylko pola dotyczące kwestii finansowych, czyli kwoty, przełączniki dotyczące stosowanych ulg czy limitów kosztów uzyskania.


W najbliższym czasie planowane jest wprowadzanie kolejnych ulepszeń do kreatora, w tym możliwość korzystania z ulg także w przypadku, gdy dochody nie były wykazywane przez płatnika w PIT-11 czy PIT-40A/11A w polach dochodów zwolnionych. Wówczas, jeżeli użytkownik zaznaczy, że dane zwolnienie przysługuje podatnikowi, program automatycznie wpisze kwoty w przychody zwolnione do limitu 85528 zł. Będzie też dodana obsługa ulgi termomodernizacyjnej.


Zmiany te powinny zmniejszyć liczbę przypadków gdy zeznanie należy korygować po wygenerowaniu kreatorem już bezpośrednio na formularzu.


Planowane także jest dodanie kreatora do komercyjnego programu TaxMachine (nie PITy).

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.