Ostatnie aktualizacje to głównie:

  1. Dodano możliwość definiowania wysokości kwoty zmniejszającej podatek dla zleceń, dodatkowe pola dostępne są w oknie edycji pracownika na zakładkach dotyczących umowy zlecenia i umowy o dzieło. Opcja ta dostępna jest tylko w rachunkach wystawianych w nowym systemie płacowym, opcja uwzględniania kwoty zmniejszającej nie będzie dodana do starych formularzy płacowych.Pola te pojawiają się także w oknie edycji rachunku do umowy zlecenia/o dzieło:
  1. ulepszono wyliczanie liczby dni roboczych w oknie edycji list płac, program wylicza liczbę dni roboczych według reguł ustawowych,
  2. ulepszono działanie e-deklaracji PIT-28(25).

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.