Najważniejsza zmiany wprowadzone w tej aktualizacji nie są bezpośrednio widoczne dla użytkowników i dotyczą silnika programu. W obiektach programu dodano możliwość zapisywania właściwości w dokumentach JSON zamiast każda w osobnej kolumnie tabeli bazy danych, co pozwoli na dodawanie następnych właściwości do obiektów dla których osiągnięto limit pól w bazach danych MariaDB/MySQL. Chodzi tu obecnie głównie o obiekty firm, gdzie nie dało się już dodawać nowych właściwości, oraz faktur, które szykowane są pod wdrożenie KSeF (Krajowy System e-Faktur) i muszą otrzymać dużą ilość nowych właściwości związanych z e-fakturowaniem.


Z tą duża zmianą w silniku związana jest nowa opcja definiowania przez użytkowników własnych właściwości dla niektórych obiektów, na ten moment dotyczy to obiektów firmy, właściciela i pracownika. Funkcja ta pozwala na dodawanie do okien edycyjnych dowolnych dodatkowych właściwości, które potem mogą być wykorzystywane w własnych wzorcach dokumentów tekstowych, w dokumentach opartych na arkuszach kalkulacyjnych i w szablonach e-maili wysyłanych do klientów biur rachunkowych. Funkcja ta jest dostępna tylko w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur rachunkowych.


Poniżej pokazano jak definiować właściwości:


Zdefiniowane właściwości są dostępne na zakładce "Własne" w oknie edycji firmy, właściciela i pracownika:
Własny dokument zdefiniowany jak poniżej (Firma.FakturowanieSaldo jest to właściwość wbudowana w wersji dla biur):
wygeneruje się tak:
Podobnie robi się to dla wiadomości wysyłanych z biura, zdefiniowano nową właściwość:

I zdefiniowano nowy wzór wiadomości ogólnej:
Po wskazaniu nowego własnego wzoru w oknie edycji biura wiadomość jest generowana jak poniżej:
i po zapisaniu, przed wysyłką:
Oprócz tych zmian wprowadzono wiele innych poprawek i ulepszeń, z najważniejszych:

  • dla funkcji fakturowania usług biur rachunkowych dodano opcję wystawiania faktur tylko dla klientów, dla których nie ma jeszcze wystawionej faktury w danym miesiącu, umożliwia to fakturowanie "na raty", czy ponowne wygenerowanie tylko faktur które z jakiegoś powodu były błędne/niekompletne i wymagają ponownego wygenerowania, domyślnie ta opcja jest zaznaczona,  • w wersji dla biur rachunkowych ulepszono rozliczanie płatności klientów w przypadku zmiany biura, obecnie program prawidłowo rozlicza płatność przypadającą na faktury wystawione przez różne biura,
  • poprawiono różne problemy wykryte w ostatnim czasie w nowym, testowym jeszcze, systemie płacowym,
  • poprawiono problemy w oknie edycji dzienników dla pełnej księgowości, występował błąd jeżeli nie podano nazwy wartości używanej w szablonie księgowania,
  • poprawiono generowanie ZUS RSA dla przypadków choroby wykazywanej jednocześnie jako wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
  • dodano filtrowanie dokumentów po projekcie IP BOX, polu "IP BOX", po polu "Ulga na złe długi", "Nabycie VAT marża".


Dodano także obowiązkowe sprawdzanie integralności bazy danych SQLite przed wykonaniem każdej kopii bazy, w tym przed aktualizacją schematu bazy danych. Dzięki tej zmianie uszkodzenia bazy danych będą wykrywane dużo wcześniej niż dotychczas, gdy uszkodzenie mogło pozostać niewykryte przez długi czas i objawiało się dopiero podczas większej aktualizacji schematu bazy gdy program sięgał do uszkodzonej części pliku. Wcześniejsza interwencja poprzez odtworzenie poprawnej kopii pozwoli na zminimalizowanie ryzyka utraty dużej ilości danych.


Prosimy pamiętać o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych w bezpiecznym miejscu, najlepiej w innej fizycznej lokalizacji, ewentualnie zamówienie usługi kopii w chmurze. Domyślna lokalizacja kopii na dysku systemowym nie daje gwarancji bezpieczeństwa, w razie awarii dysku traci się wówczas bazę danych razem z kopiami.


Ostatnimi czasy praktycznie nie ma tygodnia w którym nie dowiadujemy się o awarii u użytkownika, który nie miał prawidłowo zabezpieczonej bazy danych. Pamiętajmy, że poważna awaria z ryzykiem utraty danych nie jest kwestią "czy" tylko "kiedy". Zabezpiecz swoje cenne dane.


Tak jak każda wcześniejsza aktualizacja plików wykonywalnych programu także po tej istnieje ryzyko, że nadwrażliwe na nowe programy antywirusy będą wzniecać fałszywe alarmy, prosimy pamiętać o ich właściwym skonfigurowaniu aby nie blokowały i nie kasowały plików programu.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.