Dzisiejsza aktualizacja to głównie dodanie nowej wersji e-deklaracji PIT-11(29), formularz ten wypełniany jest automatycznie na podstawie danych z nowego systemu płacowego oraz ze starych formularzy płacowych. Jego wysyłka jest możliwa z zastosowaniem certyfikatu kwalifikowanego lub z użyciem danych autoryzacyjnych, ta druga opcja może być stosowana tylko przez płatników będących osobami fizycznymi.


Dodatkowo poprawiono różne drobne problemy z programem po poprzedniej dużej aktualizacji, w tym problemy z filtrowaniem niektórych pozycji. Dodano także lepszą obsługę błędnych plików ustawień, w tym problemy powodowane przez przekłamania w plikach .ini przechowujących informacje o układzie tabel, wstążek i innych elementów interfejsu użytkownika, ustawienia te są automatycznie resetowane w przypadku wykrycia tego typu problemu.


Poprawiono też działanie klawisza "plus" w niektórych oknach edycyjnych, ten wygodny skrót do "zapisz i zamknij" nie może być stosowany gdy edycja prowadzona jest w polu w którym znak "plus" może być wpisywany.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.