Program TaxMachine posiada funkcję ewidencjonowania zadań do wykonania. Pod węzłem każdej firmy, każdego pracownika, właściciela oraz wśród głównych węzłów znajdują się węzły Zadania. Pod nimi można dodawać i przeglądać listy zadań w podziale na Nierozpoczęte, W trakcie wykonywania, Wykonane, Zaległe oraz Anulowane.


Zadania.png


Wśród węzłów głównych znajdują się też Wszystkie zadania, są tutaj zebrane wszystkie zadania wprowadzone do bazy danych, jeżeli wśród nich znajdują się zadania zaległe to tekst Wszystkie zadania ma kolor czerwony.

Wszystkie zadania.png


W oknie edycji zadania należy wprowadzić jego temat, datę rozpoczęcia, zakładany termin ukończenia, priorytet i szerszy opis. Pole Data wykonania jest automatycznie uzupełniane datą oznaczenia stanu zadania Wykonane. Stopień wykonania zadania należy wpisywać w polu Ukończono %, po wpisaniu 100% stan automatycznie zmienia się na Wykonane.

Zadanie.png

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.