1% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol

Nasza firma od dłuższego czasu wspiera Fundację Tęczowy Parasol, Organizację Pożytku Publicznego, w jej działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci z problemami rozwojowymi. Fundacja pomaga także innym organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową, obecnie Fundacja bezpłatnie wspiera ponad 250 organizacji non-profit.

W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu przekazywanie 1% podatku na tą Organizację Pożytku Publicznego. Program TaxMachine informuje o możliwości przekazania 1% dla tej fundacji jeżeli w zeznaniu PIT nie wprowadzono numeru KRS innej organizacji oraz istnieje możliwość przekazania 1% podatku (występuje podatek należny).

Wszystkie osoby, które przekażą 1% podatku dla tej fundacji, otrzymają od Fundacji subskrypcję aktualizacji, nowe licencje lub dodatkowe stanowiska o wartości 30% sumy przekazanych kwot 1% podatku. Identyfikacja wpłat odbywa się po numerze seryjnym licencji wpisywanym w polu celu szczegółowego w zeznaniu PIT, rozliczenie wpłat odbywa się na podstawie wykazu wpłat przekazanego Fundacji przez Urząd Skarbowy na początku października.

Program TaxMachine automatycznie wpisuje w zeznaniach właściwy numer, w przypadku rozliczania zeznań w innym programie identyfikator licencji należy wpisać ręcznie. Kwoty przekazane bez wskazania numeru seryjnego licencji nie będą uwzględniane. Przedłużenie aktualizacji odbywa się nie wcześniej niż 2 miesiące przed zakończeniem subskrypcji.

Co zrobić by program automatycznie wpisywał domyślny KRS jeżeli nie podano innego?

Jeżeli chcecie Państwo przekazywać 1% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol bez każdorazowego odpowiadania na pytanie o zgodę to istnieje możliwość włączenia automatycznego wpisywania numeru KRS i numeru seryjnego Państwa licencji.

W tym celu prosimy kliknąć na zakładce Konfiguracja przycisk Opcje, kliknąć zakładkę PITy, zaznaczyć przełącznik Wpisuj polecany numer KRS automatycznie jeżeli nie wpisano innego i kliknąć Zapisz i zamknij.

Numer KRS i numer seryjny licencji będą wpisane automatycznie w momencie zapisywania, drukowania lub wysyłki elektronicznej zeznania, prosimy nie wpisywać numeru KRS samodzielnie bowiem w takim przypadku program nie uzupełni pola celu szczegółowego.Jak wyłączyć okienko z zapytaniem o przekazanie 1% podatku?

Jeżeli nie chcecie Państwo przekazywać 1% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol to istnieje możliwość wyłączenia okna informującego o możliwości przekazania 1% podatku. Aby to zrobić prosimy kliknąć w menu Narzędzia pozycję Konfiguracja, kliknąć zakładkę PITy, odznaczyć przełącznik Przypominaj o przekazaniu 1% podatku w zeznaniach PIT i kliknąć Zapisz i zamknij.


Jednocześnie zachęcamy do wsparcia Fundacji, Państwa pomoc będzie przeznaczona na działalność statutową pożytku publicznego. Dodatkowo otrzymacie Państwo 30% przekazanej sumy kwot 1% podatku w postaci subskrypcji aktualizacji, nowych licencji lub dodatkowych stanowisk programu TaxMachine.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl