1,5% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol

Nasza firma od dłuższego czasu wspiera Fundację Tęczowy Parasol, Organizację Pożytku Publicznego, w jej działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych i dzieci z problemami rozwojowymi. Fundacja pomaga także innym organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową, obecnie Fundacja bezpłatnie wspiera ponad 250 organizacji non-profit.


W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu przekazywanie 1,5% podatku na tą Organizację Pożytku Publicznego. Program TaxMachine informuje o możliwości przekazania 1,5% dla tej fundacji jeżeli w zeznaniu PIT nie wprowadzono numeru KRS innej organizacji oraz istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku (występuje podatek należny).


Osoby, które przekażą 1,5% podatku dla tej fundacji, otrzymają od Fundacji darowiznę w postaci subskrypcji aktualizacji, nowych licencji lub dodatkowych stanowisk o wartości 25% sumy przekazanych kwot 1,5% podatku. Identyfikacja wpłat odbywa się po numerze seryjnym licencji wpisywanym w polu celu szczegółowego w zeznaniu PIT. 


Rozliczenie przekazanych przez Urzędy Skarbowe środków odbywa się na podstawie zbiorczej informacji przekazanej Fundacji przez naczelnika urzędu skarbowego na początku października każdego roku zgodnie z art. 45c ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Rozliczenie z PIT za 2023 odbędzie się w październiku 2024. Darowizny przekazywane są przez Fundację po rozliczeniu wpłat na licencje, nie wcześniej niż od 15 października.


Darowizny przekazywane są przez Fundację Tęczowy Parasol w ramach wykonywania statutowej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
  • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 


Program TaxMachine automatycznie wpisuje w zeznaniach właściwy numer, w przypadku rozliczania zeznań w innym programie identyfikator licencji należy wpisać ręcznie. Kwoty przekazane bez wskazania numeru seryjnego licencji nie będą uwzględniane. Przedłużenie aktualizacji odbywa się nie wcześniej niż 2 miesiące przed zakończeniem subskrypcji.


Informujemy, że obowiązek opłacenia podatków od darowizn otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spoczywa na obdarowanym.

Co zrobić by program automatycznie wpisywał domyślny KRS jeżeli nie podano innego?

Jeżeli chcecie Państwo przekazywać 1,5% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol bez każdorazowego odpowiadania na pytanie o zgodę to istnieje możliwość włączenia automatycznego wpisywania numeru KRS i numeru seryjnego Państwa licencji.

W tym celu prosimy kliknąć na zakładce Konfiguracja przycisk Opcje, kliknąć zakładkę PITy, zaznaczyć przełącznik Wpisuj polecany numer KRS automatycznie jeżeli nie wpisano innego i kliknąć Zapisz i zamknij.

Numer KRS i numer seryjny licencji będą wpisane automatycznie w momencie zapisywania, drukowania lub wysyłki elektronicznej zeznania, prosimy nie wpisywać numeru KRS samodzielnie bowiem w takim przypadku program nie uzupełni pola celu szczegółowego.Jak wyłączyć okienko z zapytaniem o przekazanie 1,5% podatku?

Jeżeli nie chcecie Państwo przekazywać 1,5% podatku dla Fundacji Tęczowy Parasol to istnieje możliwość wyłączenia okna informującego o możliwości przekazania 1,5% podatku. Aby to zrobić prosimy kliknąć w menu Narzędzia pozycję Konfiguracja, kliknąć zakładkę PITy, odznaczyć przełącznik Przypominaj o przekazaniu 1,5% podatku w zeznaniach PIT i kliknąć Zapisz i zamknij.


Jednocześnie zachęcamy do wsparcia Fundacji, Państwa pomoc będzie przeznaczona na działalność statutową pożytku publicznego. Dodatkowo otrzymacie Państwo od Fundacji darowiznę w kwocie 25% przekazanej sumy 1,5% podatku w postaci subskrypcji aktualizacji, nowych licencji lub dodatkowych stanowisk programu TaxMachine.

Jak przekazywać 1,5% z innego programu?

Przekazując 1,5% z innego programu należy wpisać nr KRS 0000393013 i cel szczegółowy dokładnie taki sam jaki wpisuje program TaxMachine. Aby sprawdzić cel szczegółowy prosimy sporządzić "testowy" PIT z podatkiem należnym by wszedł 1,5% i spisać identyfikator licencji z pola celu szczegółowego, zaczyna się on od symbolu "LC", następnie występują cyfry. Każda licencja ma inny identyfikator. Identyfikator ten należy wpisywać w polu celu szczegółowego w zeznaniach sporządzanych innym programem niż TaxMachine. Dotyczy to także darmowego programu TaxMachine PITy.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.