Opcja eksportu i importu dokumentów szczególnie przydatna do przenoszenia faktur między bazami danych.


Aby wyeksportować dokumenty należy zaznaczyć je na liście dokumentów i kliknąć "Eksport". W oknie wyboru pliku wskazujemy ścieżkę i nazwę pliku i klikamy "Zapisz". Dane zapisywane są w pliku eksportu dokumentów TaxMachine .tmdb. Wewnętrznie jest to baza danych SQLite, dzięki temu możliwe jest przygotowanie takiego pliku z danych pochodzących z innych programów.


Importowanie odbywa się poprzez kliknięcie "Import" i wskazanie pliku, lokalizacja importu musi się zgadzać z lokalizacją wyeksportowanych dokumentów, czyli faktury importujemy tylko do dokumentów sprzedaży, deklaracje firmy do dokumentów pod firmą itd. Program sprawdza przez zaimportowaniem czy lokalizacja się zgadza i nie pozwoli na import do niewłaściwej lokalizacji.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.