Ewidencja środków trwałych jest oparta na aktywnym formularzu "Ewidencja środków trwałych" oraz "Wykaz środków trwałych". Na każdy rok podatkowy należy utworzyć osobny formularz, dodatkowe pozycje dodaje się poprzez dodanie załącznika - kolejnej strony. Założenie nowego roku najlepiej przeprowadzić poprzez zapisanie formularza "jako nowy" oraz zmianę roku. Następnie dla EŚT(1) należy przepisać (skopiować i wkleić) kwoty BZ amortyzacji do pół BO amortyzacji wszystkich nieumorzonych jeszcze w pełni pozycji.
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.