Po kliknięciu "Właściwości" w oknie edycji dokumentu mamy dostęp do dodatkowych opcji dokumentu, w tym jego okresu (rok, miesiąc), opisu, statusu wysyłki dla e-dokumentów oraz opcji fakturowania (tylko w wersji dla biur rachunkowych).Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.24.1.4153, TaxMachine PITy 23.1.1.344.