Program TaxMachine jest znany z eleganckiego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. Centralnym elementem programu jest okno eksploratora danych, podobne do programu Eksplorator z systemu Windows.


W rozdziale opisano podstawowe elementy programu:

  • Główne okno programu
  • Okno edycji danych
  • Okno wyboru nowego dokumentu
  • Okno edycji dokumentu (formularza)
  • Okno wyboru danych
  • Okno archiwum zeskanowanych dokumentów
  • Okno podglądu wydruku

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.