Centralnym elementem programu jest okno eksploratora danych, podobne do programu Eksplorator z systemu Windows. Umożliwia ono wygodną nawigację po całej bazie danych. W oknie eksploratora wykonuje się wiele operacji na bazie danych, w tym dodawanie nowych obiektów, edycja istniejących, usuwanie niepotrzebnych danych oraz drukowanie.


Okno jest podzielone na dwie części: drzewo po prawej stronie i listę po lewej stronie. Oba widoki są ze sobą połączone w sposób podobny jak w Eksploratorze systemu Windows. Dodatkowo okno posiada wstążkę oraz pasek stanu na dole. Obiekty wyświetlane w liście mogą być sortowane według dowolnej kolumny, zmiana sposobu sortowania odbywa się poprzez kliknięcie na nagłówku kolumny.


Wszystkie operacje można wykonać wykorzystując wyskakujące kontekstowe menu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem na obiekcie lub pustej przestrzeni listy i wybrać stosowną pozycję menu. Trzy podstawowe operacje można też wykonywać poprzez kliknięcie obecnych na pasku narzędzi przycisków dodawania, edycji i usuwania lub odpowiednio naciśnięcie klawiszy [Insert], [Ctrl + Enter] lub [Delete]. Kontekstowe menu można też wywołać za pomocą specjalnego klawisza wywołującego menu kontekstowe obecnego na większości klawiatur między klawiszem [Windows] i [Ctrl] po lewej stronie klawiatury. Drukowanie i podgląd wydruku wywołuje się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji menu kontekstowego lub naciśnięcie odpowiednich przycisków na pasku narzędzi.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.