Niektóre zbiory danych, w tym księgowania, dokumenty, faktury, płatności, dokumenty magazynowe, można eksportować do pliku .tmdb w celu ich importu np. do innej bazy danych lub innej firmy w tej samej bazie. Służą do tego przyciski Eksport i Import na głównej wstążce programu. Prosimy też zobaczyć osobny temat o eksporcie i imporcie dokumentów księgowych.
Zaznaczone pozycje zapisywane są w pliku .tmdb, który wewnętrznie jest bazą danych SQLite:

Import danych można wykonać do tej samej bazy np. w innej firmie, pod innych właścicielem, lub do innej bazy danych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.