W oknie wyboru dokumentu wybiera się typ nowego dokumentu po wybraniu polecenia Dodaj z głównego okna w obszarze danych przechowującym dokumenty. Należy wskazać typ dokumentu jaki chce się utworzyć i nacisnąć przycisk Wybierz lub nacisnąć klawisz Enter. Drzewo po prawej stronie służy do ograniczania wyświetlanych dokumentów do wskazanego obszaru. Dodatkowo w polu Szukaj dokument można wpisać fragment nazwy typu dokumentu, w liście pojawią się wtedy tylko dokumenty z nazwą zawierającą wpisany ciąg znaków.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.