Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt odbywa się pod właścicielem, należy kliknąć na "Zaliczki na podatek dochodowy" lub "Zaliczki na ryczałt". Następnie kliknąć "Dodaj". 


W oknie wyliczania zaliczki wybieramy rok, okres (miesięcznie lub kwartalnie, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka), miesiąc (domyślnie poprzedni miesiąc) oraz sposób opodatkowania (Skala podatkowa lub liniowe 19%, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka).

Składki ZUS do odliczenia wpisują się automatycznie o ile wprowadziliśmy je w "Zapłacone składki ZUS" pod właścicielem. 


Zaliczki na podatek dochodowy opłacany według zasad ogólnych wyliczany jest zgodnie z Art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W oknie edycji właściciela istnieje możliwość wyłączenia uwzględniania kwoty wolnej przy wyliczaniu zaliczek od dochodów nie przekraczających górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dla dochodów wyższych kwota zmniejszająca podatek nie jest uwzględniania. Od 2022 roku dostępna jest także opcja uwzględniania tzw. "ulgi dla klasy średniej" dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową, domyślnie opcja ta jest włączona.


Poniżej pokazano jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Zaliczki wyliczane są na podstawie ewidencji księgowych firm w których właściciel ma udziały.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.