Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt odbywa się pod właścicielem, należy kliknąć na "Zaliczki na podatek dochodowy" lub "Zaliczki na ryczałt". Następnie kliknąć "Dodaj". 


W oknie wyliczania zaliczki wybieramy rok, okres (miesięcznie lub kwartalnie, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka), miesiąc (domyślnie poprzedni miesiąc) oraz sposób opodatkowania (Skala podatkowa lub liniowe 19%, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka).

Składki ZUS do odliczenia wpisują się automatycznie o ile wprowadziliśmy je w "Zapłacone składki ZUS" pod właścicielem. 


Zaliczki na podatek dochodowy opłacane według skali podatkowej wyliczane są zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaliczki na podatek liniowy 19% wyliczane są zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy, skala podatkowa lub podatek liniowy, program wylicza podatek od całego dochodu rocznego i odejmuje od niego kwotę sumy odliczeń od podatku. Następnie odejmowana jest suma zaliczek należnych za poprzednie miesiące lub kwartały. Dodatnia kwota po zaokrągleniu do 1 zł stanowi należną zaliczkę za miesiąc lub kwartał.


W oknie edycji właściciela istnieje możliwość wyłączenia uwzględniania kwoty wolnej przy wyliczaniu zaliczek od dochodów nie przekraczających górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dla dochodów wyższych kwota zmniejszająca podatek nie jest uwzględniania. Kwota wolna od roku 2022 wynosi 30000 zł.


Od roku 2022 nie odlicza się składek zdrowotnych od podatku. Przysługuje tylko odliczenie od podstawy opodatkowania, na podatku liniowym maksymalnie 8700 zł opłaconego zdrowotnego, dla ryczałtu połowa opłaconej kwoty zdrowotnego. Zdrowotnego w ogóle nie odlicza się na skali podatkowej.


Poniżej pokazano jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów. Zaliczki wyliczane są na podstawie ewidencji księgowych firm w których właściciel ma udziały.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.