Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt odbywa się pod właścicielem, należy kliknąć na "Zaliczki na podatek dochodowy" lub "Zaliczki na ryczałt". Następnie kliknąć "Dodaj". 


W oknie wyliczania zaliczki wybieramy rok, okres (miesięcznie lub kwartalnie, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka), miesiąc (domyślnie poprzedni miesiąc) oraz sposób opodatkowania (Skala podatkowa lub liniowe 19%, domyślnie tak jak poprzednia zaliczka).

Składki ZUS do odliczenia wpisują się automatycznie o ile wprowadziliśmy je w "Zapłacone składki ZUS" pod właścicielem. 


Zaliczki na podatek dochodowy opłacany według zasad ogólnych wyliczany jest zgodnie z Art. 27 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Art. 27 ust. 1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.W oknie edycji właściciela istnieje możliwość wyłączenia uwzględniania kwoty wolnej przy wyliczaniu zaliczek od dochodów nie przekraczających górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Dla dochodów wyższych kwota zmniejszająca podatek nie jest uwzględniania.

Poniżej pokazano jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl