Deklaracje roczne tworzone na podstawie ewidencji księgowych to PIT-28, PIT-36 i PIT-36L. Aby utworzyć nowe zeznanie roczne kliknij na "Dokumenty" pod właścicielem, następnie kliknij "Dodaj".


Poniższy film pokazuje jak utworzyć PIT-36 w programie TaxMachine. Program pobiera dane z ewidencji księgowej spółki oraz kwot ZUS i zaliczek podatkowych wspólnika. Wszystkie pola uzupełniane są automatycznie. Zeznanie PIT-36L sporządza się w identyczny sposób.


Podobnie sporządza się zeznanie PIT-28. Na poniższym filmie z 2019 roku (PTI za rok 2018) pokazano załącznik PIT-28/A, od PIT-28 za rok 2019 nie ma już tego załącznika, przychody z działalności jednoosobowej czy najmu wpisuje się bezpośrednio na PIT-28, program uzupełni odpowiednie pola przychodów na podstawie zapisów w ewidencji przychodów.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.