Składka zdrowotna płatna od przychodów opodatkowanych ryczałtem

Od roku 2022 składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą wyliczana jest według nowych zasad. Dla ryczałtu występują trzy przedziały sumy przychodów narastająco od początku roku:

  • poniżej 60 000 zł: podstawa wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia za 4 kwartał roku poprzedniego,
  • od 60 000 zł i mniej niż 300 000 zł: podstawa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia za 4 kwartał roku poprzedniego,
  • od 300 000 zł: podstawa wynosi 180% przeciętnego wynagrodzenia za 4 kwartał roku poprzedniego.


Przychód do wyznaczenia przedziału pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.


Składka zdrowotna płatna od dochodów opodatkowanych wg zasad ogólnych - skala podatkowa i podatek liniowy

Dla zasad ogólnych składka zdrowotna wyliczana jest od dochodu. Stawka zdrowotnego dla skali to 9%, dla podatku liniowego 4,9%. Za styczeń 2022 składka liczona jest po staremu, podstawą jest 75% przeciętnego wynagrodzenia za 4 kwartał roku poprzedniego, z tym że stawka stawka zdrowotnego naliczanego od podatku liniowego wynosi w tym miesiącu 9%. 

Rok składkowy dla skali i podatku liniowego 19% trwa od lutego (składka za luty płatna w marcu) każdego roku do stycznia roku następnego (składka płatna w lutym roku następnego). 


Od składki za luty 2022 podstawą ubezpieczenia zdrowotnego jest dochód za miesiąc poprzedni, czyli styczeń dla składki lutowej płatnej w marcu, luty dla składki marcowej itd., składka za styczeń 2023 będzie wyliczana na podstawie dochodu za grudzień 2022. Minimalna składka wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli za 2022 jest to 270,90 zł.


Wyliczanie podstawy w programie TaxMachine

Przychody i dochody do ustalenia podstawy zdrowotnego wyliczane są na podstawie ewidencji księgowych firm w których właściciel ma udziały. Dochód do podstawy zdrowotnego nie uwzględnia remanentów, nie bierze się ich pod uwagę wyliczając podstawę zdrowotnego.


Termin składania deklaracji ZUS i opłacania składek

Płatnicy opłacający składki ZUS za siebie składają deklarację ZUS i wykonują przelew w terminie do 20-tego miesiąca po miesiącu składkowym, czyli składka za styczeń 2022 jest płatna do 20 lutego, za luty do 20-tego marca itd.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.