W "Zapłacone składki ZUS" wpisuje się faktycznie opłacone składki do odliczania od przychodu/dochodu podczas wyliczania:

  • podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • podstawy opodatkowania podatkiem ryczałtowym od przychodu,
  • podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.


Dodatkowo do końca 2021 podawało się kwotę zdrowotnego do odliczenia od podatku, prawdopodobnie kwota zdrowotnego będzie też odliczana od lipca 2022 od podstawy na podatek dochodowy.


Odliczenie następuje w miesiącu opłacenia składki, w oknie edycji należy podać rok i miesiąc opłacenia oraz kwoty do odliczenia. Miesiąc, za który opłacane są składki, nie ma znaczenia.


Dla przykładu, społeczne opłacone w lutym obniża:

  • podstawę podatku dochodowego (przychodu lub dochodu) za luty, 
  • przychód do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej od ryczałtu za luty, 
  • dochód opodatkowany wg zasad ogólnych do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej za marzec. 

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.2.4006, TaxMachine PITy 22.1.1.333.