W "Zapłacone składki ZUS" wpisuje się faktycznie opłacone składki do odliczania od przychodu/dochodu podczas wyliczania:

  • podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • podstawy opodatkowania podatkiem ryczałtowym od przychodu,
  • podstawy do ubezpieczenia zdrowotnego.


Dodatkowo do końca 2021 podawało się kwotę zdrowotnego do odliczenia od podatku, od lipca 2022 zdrowotne odlicza się od podstawy na podatek dochodowy dla podatku liniowego (ograniczenie 8700 zł rocznie) oraz od przychodu dla składek opłacanych z ryczałtu (50% opłaconych składek zdrowotnych).


Odliczenie następuje w miesiącu opłacenia składki, w oknie edycji należy podać rok i miesiąc opłacenia oraz kwoty do odliczenia. Miesiąc, za który opłacane są składki, nie ma znaczenia.


Dla przykładu, społeczne opłacone w lutym obniża:

  • podstawę podatku dochodowego (przychodu lub dochodu) za luty, 
  • przychód do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej od ryczałtu za luty, 
  • dochód opodatkowany wg zasad ogólnych do wyznaczenia podstawy składki zdrowotnej za marzec. 
Poniżej pokazano odliczanie składek społecznych i zdrowotnych wg starych zasad, do maja 2022:

Dodawanie składek odliczanych od czerwca 2022 wygląda jak poniżej. Odliczanie zdrowotnego od dochodu i od przychodu za 2022 odbywa się także za miesiące wcześniejsze, należy uzupełnić zdrowotne opłacone za 2022 także za miesiące od stycznia do maja. Zdrowotne odliczane od dochodu i od przychodu wykazuje się w osobynych kwotach, istnieje możliwość pobrania kwot składek naliczonych w programie TaxMachine za poprzedni miesiąc. 


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.