Wszelkie usługi wykraczające poza zakres umowy licencyjnej, np:

  • naprawa uszkodzonej bazy danych,
  • weryfikacja księgowań, poprawianie błędów, 
  • poprawianie błędów w zakresie sporządzania e-deklaracji i plików JPK,
  • opracowanie specyficznych dla klienta szablonów druków, e-maili, raportów,
  • konfiguracja serwera bazy danych,
  • konfigurowanie nietypowych instalacji programu,
  • konfigurowanie certyfikatów,
  • indywidualne szkolenia z obsługi programu

są fakturowane w jednolitej stawce 200 zł netto za każde rozpoczęte pół godziny pracy. 


Usługi związane z doradztwem podatkowym, wykonywane przez biegłego rewidenta, fakturowane są wg stawki 300 zł netto za każde rozpoczęte pół godziny pracy.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.