Dzisiejsza aktualizacja przyniosła ulepszenia w zakresie rozliczeń rocznych składek zdrowotnych, "jednomiesięczne lata składkowe" powinny już roliczać się prawidłowo.

W oknie edycji dodano także opcję rozliczania nadpłat składek na kolejne składki, dotyczy to głównie przypadków nadpłat powstałych w wyniku zwolnień chorobowych właścicieli, dzięki tej funkcji nie trzeba pamiętać o potrącaniu nadpłat w przelewach na kolejne składki.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.