Ostatnie zmiany w programie są głównie związane z wprowadzaniem obsługi e-fakturowania, okno edycji faktury otrzymuje dodatkowe elementy związane ze strukturą KSeF FA(2). W najbliższym czasie wdrażanie KSeF będzie kontynuowane.


Okno edycji faktury zostało także lekko przeprojektowane w celu zwiększenia czytelności, połączono część zakładek, przyciski związane z obsługą edycji podmiotów zostały przeniesione na wstążkę.


Dodatkowo wprowadzono ulepszenia związane z wydajnością, okna edycyjne dla faktur, pełnej księgowości powinny szybciej się otwierać. Wprowadzono też różne inne pomniejsze usprawnienia w zakresie ksiąg rachunkowych.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.