Rejestry VAT służą do grupowania zapisów w ewidencji VAT według ich przypisania do pozycji pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Właściwe zdefiniowanie rejestrów VAT jest więc kluczowe dla prawidłowego rozliczania VAT i sporządzania plików JPK i deklaracji VAT.


Poniższy film pokazuje jak dodawać i edytować rejestry VAT. Dla rejestrów można definiować standardowe oznaczenia VAT, będą one automatycznie stosowane w dokumentach księgowych w których wybrano dany rejestr VAT.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.31.1.4540, TaxMachine PITy 23.3.1.417.