W programie dostępne są następujący typy VAT, odpowiadają one odpowiednim pozycjom JPK_V7:

 • Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju
 • Nabycie towarów i usług pozostałych
 • Nabycie towarów i usług pozostałych odliczane według struktury sprzedaży
 • Nabycie środków trwałych
 • Nabycie środków trwałych odliczane według struktury sprzedaży
 • Sprzedaż nieudokumentowana
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Eksport towarów
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Import usług
 • Nabycie towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • Nabycie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
 • Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • Dostawa usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy
 • Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju
 • Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy
 • Świadczenie usług, poza terytorium kraju - art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy
 • Nabycie od podatników podatku od wartości dodanej usług, do których stosuje się art. 28b ustawy
 • Dostawa towarów o której mowa w art. 129 ustawy
 • Podatek należny od spisu z natury
 • Zwrot kwoty odliczonej lub zwróconej wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
 • Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu
 • Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
 • Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
 • Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
 • Korekta podatku naliczonego o którym mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
 • Korekta podatku naliczonego o którym mowa w art. 89b ust. 4 ustawyTypy rejestrów odpowiadają odpowiednim pozycjom w pliku JPK_V7 i w deklaracji VAT-7(K). Specjalne znaczenie ma typ rejestru VAT "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju", który trafia do wielu pól deklaracji i pliku JPK_V7 w zależności od wpisanych w dokumencie księgowym stawek VAT.


Na drugiej stronie są pola z VAT-em naliczonym (odliczanym). Te pola są automatycznie uzupełniane kwotami z rejestrów typu "Nabycia towarów i usług pozostałych" oraz "Nabycie środków trwałych".

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.