Program TaxMachine korzysta z wbudowanej w system Windows przeglądarki WebView2 (wbudowana wersja przeglądarki Edge opartej na Chrome). Przeglądarka ta jest standardowo dostępna w systemie Windows 11, natomiast we wcześniejszych systemach jest automatycznie instalowana przez instalator TaxMachine.


Generalnie po zainstalowaniu przeglądarka powinna być automatycznie aktualizowana przez system Windows i jest w pełni bezobsługowa. Zdarzają się jednak przypadki, gdy aktualizacja systemu nie działa prawidłowo lub została celowo wyłączona przez użytkownika. Wówczas WebView2 może nie być aktualizowane, a program TaxMachine wymaga minimum WebView2 w wersji 98, wcześniejsze wersje nie zawierają wymaganego interfejsu do ustawiania parametrów wydruku.


Zdarza się także, że instalacja WebView2 jest uszkodzona i nie działa prawidłowo.


Program TaxMachine, zarówno podczas instalacji jak i uruchamiania, próbuje wykryć wersję przeglądarki. Instalator podejmuje próbę jej zaktualizowania jeżeli jest w wersji wcześniejszej niż 98, natomiast sam program TaxMachine sprawdza wersję i informuje o problemach ze starą wersją. Jednak nie zawsze to działa, zwłaszcza jeżeli system Windows jest w złym stanie i nie działają systemy aktualizacyjne czy występują problemy z uprawnieniami. W takim przypadku należy samemu pobrać najnowszą pełną wersję instalatora WebView2 ze strony:


https://developer.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH#download-section


i uruchomić pobrany instalator "jako administrator".


Na poniższym zrzucie zaznaczono o które pliki chodzi, należy pobrać instalator właściwy na wersji systemu, x86 dla 32-bitowej lub x64 dla 64-bitowej wersji systemu Windows. Jeżeli nie wiemy jaką wersję systemu mamy zainstalowaną to można też pobrać plik "Evergreen Bootstrapper", pobiera on automatycznie właściwy plik. 

Prosimy zwracać uwagę na ewentualne błędy podczas instalacji, w szczególności nowa wersja może się nie zainstalować jeżeli działają programy korzystające z WebView2, prosimy je zamknąć przez uruchomieniem instalatora, bezpiecznie jest też uruchomić system ponownie przed instalacją.


Poprawnie przeprowadzona aktualizacja powinna naprawić problemy z wydrukiem faktur i innych raportów opartych na szablonach HTML w TaxMachine.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.