Z powodu braku wszystkich danych dokumenty zaimportowane z JPK_VAT i JPK_V7 nie będą kompletne:


  • dokumenty sprzedaży nie będą zawierać numeru NIP kontrahenta (nie dotyczy to nowego wzoru JPK_VAT(2) obowiązującego od stycznia 2017),
  • wartości netto i VAT dla nabyć w pliku JPK_VAT/JPK_V7 są wykazywane tylko jako sumy, dlatego dla dokumentów zakupu zawierających więcej niż jedną stawkę VAT całość kwot netto i VAT będzie wykazywana tylko w jednej stawce,
  • nabycia bez odliczenia VAT, w tym stawki ZW i 0%, nie są wykazywane w JPK_VAT i JPK_V7.


Z tego powodu dokumenty zaimportowane z JPK_VAT/JPK_V7 należy po imporcie przejrzeć i odpowiednio poprawić i uzupełnić.Nowy schemat JPK_VAT, poza wprowadzeniem oznaczeń VAT, utracił pole adresu kontrahenta. Zaimplementowano więc opcję pobierania adresów z bazy REGON. Opcja ta jest używana tylko dla JPK_V7 i domyślnie jest włączona. Adresy są pobierane tylko dla dokumentów z prawidłowym numerem NIP kontrahenta. Do działania funkcji niezbędne jest połączenie z internetem. Poniższy film pokazuje jak to działa:
Ta funkcja nie jest w stanie dodać adresu do pliku JPK_V7, nie jest to możliwe zachowując zgodność ze oficjalnym schematem.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.