Plik JPK_FA nie zawiera danych które pozwalałyby na ustalenie do jakiego rejestru VAT należy wprowadzić każdą fakturę, brak jest informacji np. o tym czy dana faktura jest dostawą wewnątrzwspólnotową, eksportem itp. W związku z tym po imporcie należy sprawdzić czy faktury trafiły do właściwego rejestru VAT-u należnego. Domyślnym rejestrem sprzedaży używanym podczas importu z JPK FA jest rejestr typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju".Dla JPK_FA istnieje możliwość importu pozycji jako nabycia. Stosując ten plik do importu zakupów omijamy podstawową wadę pliku JPK_VAT i JPK_V7, mianowicie brak stawek VAT dla nabyć.


Poniższy film pokazuje, jak wyeksportowany z systemu SaldeoSMART plik JPK_FA z rozpoznanymi fakturami zakupowymi można zaksięgować w programie TaxMachine.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.