Istnieje możliwość wpisywania danych nabywcy - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, dla której księgujemy fakturę FP, bez dodawania jej danych (adresu) do bazy firm. W przypadku takich faktur FP wpisywanie adresu nie jest konieczne, bowiem taka faktura nie trafia do księgi (przychód wchodzi z raportu okresowego), oraz adres nie jest wykazywany w JPK_V7. Zatem można oszczędzić sobie czasu na wprowadzaniu pełnych danych, wystarczy podać samo imię i nazwisko, robi się to w oknie wyszukiwania kontrahenta jak pokazano na poniższym filmie.


Faktury FP nie wchodzą do rejestrów VAT. Są natomiast wykazywane w JPK_V7 ale nie są wliczane do sumy VAT należnego części ewidencyjnej oraz nie wchodzą do części deklaracyjnej.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.