Nabycie towaru od rolnika ryczałtowego na podstawie faktury RR pokazane jest poniżej. Zwracamy uwagę na obowiązkowe oznaczenie typu "VAT_RR" oraz stawkę 7%. Jeżeli stawka ta nie jest widoczna to należy ją włączyć w opcjach (czerwona strzałka).Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.