Nabycie towaru od rolnika ryczałtowego na podstawie faktury RR pokazane jest poniżej. Zwracamy uwagę na obowiązkowe oznaczenie typu "VAT_RR" oraz stawkę 7%. Jeżeli stawka ta nie jest widoczna to należy ją włączyć w opcjach (czerwona strzałka).Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.