Listę płac księgujemy do kolumny Wydatki na wynagrodzenia. Księgowana jest kwota brutto sumy wynagrodzeń.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl