Poniższy film pokazuje jak utworzyć korektę pliku JPK_V7(M/K). 


Prosimy pamiętać o usunięciu części pliku, która się nie zmieniła, system Ministerstwa Finansów nie przyjmuje duplikatów. Jeżeli zmieniła się tylko ewidencja, a deklaracja jest bez zmian to należy usunąć część deklaracyjną, jeżeli zmieniła się tylko deklaracja to usuwa się część ewidencyjną, jest to pokazane na filmie. Korekta zawierająca duplikat jednej z części będzie odrzucona na etapie wysyłki.


Korygowanie JPK_V7K

Dla kwartalnych JPK_V7K część deklaracyjna jest obecna tylko w ostatnim miesiącu kwartału, jeżeli nie doszło do zmian w ewidencji księgowej w pierwszych dwóch miesiącach kwartału to ich się nie generuje w ramach korekty bowiem i tak nie przejdą, system Ministerstwa Finansów odrzuci taką korektę. 


Korygowane są tylko zmienione części ewidencyjne kwartału (w osobnych plikach JPK_V7K za każdy korygowany miesiąc) i na końcu ewentualnie część deklaracyjna w ostatnim miesiącu kwartału. Część deklaracyjna jest generowana na podstawie wszystkich części ewidencyjnych kwartału, tak więc konieczne jest, aby wszystkie korekty ewidencyjne za pierwsze dwa miesiące kwartału były sporządzone przed wygenerowaniem ostatniego pliku JPK_V7K z ostatniego miesiąca kwartału zawierającego część deklaracyjną. Część ewidencyjna za ostatni miesiąc kwartału jest generowana razem z częścią deklaracyjną, prosimy pamiętać o jej usunięciu jeżeli korekta dotyczy tylko części deklaracyjnej w ostatnim miesiącu kwartału.


Podczas generowania części deklaracyjnej program pod uwagę bierze zawsze najnowszy (ostatnio sporządzony) JPK_V7K dla każdego miesiąca kwartału, bez znaczenia jest ich status wysyłki, najnowsze nie wysłane jeszcze JPK_V7K też są brane pod uwagę. 


System MF nie przyjmuje duplikatów, ponowna wysyłka takiej samej części ewidencyjnej lub deklaracyjnej w ramach korekty będzie odrzucona. Jeżeli część deklaracyjna w ostatnim miesiącu kwartału w JPK_V7K się nie zmieniła, korekta dotyczy tylko części ewidencyjnej, to trzeba ją skasować przed wysłaniem, jest to pokazane na filmie.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.