W oknie konfiguracji programu dostępne są globalne opcje związane z systemem fakturowania, w tym:

  • opcja drukowania faktur z użyciem wcześniejszych szablonów opartych na plikach XLSX, opcja ta może być używana jeżeli ktoś chce wrócić do poprzedniego wyglądu faktur lub z powodu awarii systemu Windows nie działają aktualizacje i komponent systemowy WebView2 nie jest dostępny lub jest w starej wersji. Używanie starych szablonów nie jest zalecane bowiem nie zawierają one nowych pozycji związanych z e-fakturami (KSeF).
  • opcja podglądu faktur i innych raportów tworzonych przez szablony HTML bezpośrednio w przeglądarce. Opcja ta pozwala na szybszy podgląd i wydruki bowiem TaxMachine nie konwertuje generowanych raportów na PDF przez ich pokazaniem lub drukowaniem. Opcja daje także dostęp do zaawansowanych opcji wydruku przeglądarki.
  • opcja globalnego wyłączenia drukowania zestawień płatności na fakturach.



Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.