Poniżej pokazano jak dodać nowy magazyn. Pierwszy magazyn jest także tworzony automatycznie jeżeli dodamy nowy dokument magazynowy ale nie utworzyliśmy wcześniej magazynu.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.