Ewidencje księgowe

TaxMachine pozwala na prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i Ryczałtu (ewidencji zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów), a także ewidencji VAT, w sposób szybki i wygodny.

Program jest zoptymalizowany pod kątem wydajnej pracy, co jest szczególnie istotne dla biur rachunkowych i innych podmiotów świadczących usługi księgowe dla małych podatników. Obsługa programu podczas księgowania dokumentów nie wymaga korzystania z myszki, wszystkie operacje wywołuje się z klawiatury.

Księgi rachunkowe

Wersja profesjonalna i wersja dla biur posiada funkcję prowadzenia pełnej księgowości.

Dostęp do bazy podmiotów REGON

Ważnym elementem systemu TaxMachine jest dostęp do Bazy Internetowej REGON (BIR), po wpisaniu numeru NIP dane firmy są automatycznie wpisywane w księgowaniach, fakturach, płatnościach. Dzięki temu nie ma już konieczności ręcznego wpisywania danych krajowych firm.

Automatyczne wyliczanie deklaracji

TaxMachine automatycznie tworzy na podstawie zapisów księgowych deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-UE oraz automatycznie oblicza zaliczki na podatek dochodowy.

Wysyłka e-Deklaracji

Deklaracje, zeznania i inne dokumenty podatkowe można wysyłać do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Program obsługuje wysyłkę z podpisem elektronicznym (certyfikatem) oraz wysyłkę bez certyfikatu.

Tworzenie i wysyłanie plików JPK

TaxMachine generuje pliki JPK na podstawie prowadzonych ewidencji księgowych oraz wystawionych faktur. Pliki JPK można wysyłać drogą elektroniczną bezpośrednio z programu TaxMachine. Dostępne są także opcje scalania, importowania i weryfikacji plików JPK. Program w pełni obsługuje tworzenie i wysyłkę nowych plików JPK_V7.

Płace

Nowy system płacowy, dostępny w wersji profesjonalnej i w wersji dla biur, umożliwia sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia i do umów o dzieło, deklaracji ZUS dla pracowników i właścicieli firm, e-deklaracji PIT-4R i PIT-11.

Dokumenty płacowe

Program posiada możliwość sporządzania list płac, umów zleceń, umów o dzieło itp.

Serwer MySQL/MariaDB - praca wielostanowiskowa i zdalna

Korzystając z serwera baz danych MySQL możliwa jest praca na wielu komputerach jednocześnie. Serwer MySQL jest darmowym i niezwykle wydajnym serwerem SQL, jego zastosowanie zapewnia najwyższą wydajność i bezpieczną pracę wielu użytkowników z jedną bazą danych.

Stosując serwer MySQL możliwa jest także praca zdalna, np. możliwe jest łączenie się z domu z bazą na serwerze biurowym. Inną opcją jest instalacja serwera MySQL na wynajętym serwerze dedykowanym lub serwerze VPS, dzięki temu otrzymujemy system z możliwością pracy z każdego miejsca na świecie bez konieczności specjalnej konfiguracji własnej sieci.

Aktywne formularze

Dodatkowo TaxMachine pozwala na tworzenie wielu typów dokumentów, są to między innymi:

 • formularze podatkowe, dla Urzędu Skarbowego i Urzędu Celnego:
  • podatek dochodowy od osób fizycznych: PIT-4R, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-28,
  • podatek dochodowy od osób prawnych: CIT-8,
  • podatek od towarów i usług VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,
  • pliki JPK_V7,
  • dokumenty rejestracyjne: NIP-1, NIP-2, NIP-3, VAT-R,
 • dokumenty sprzedaży i magazynowe:
  • faktura,
  • faktura korygująca,
  • nota korygująca,
  • rachunek,
 • dokumenty kasowe: KP, KW, raport kasowy,
 • przelewy bankowe: przelew, przelew do Urzędu Skarbowego, przelew do ZUS,
 • dokumenty magazynowe: PZ, WZ, RW, PW,
 • dokumenty płacowe i pracownicze:
  • lista płac,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • podanie o urlop,
  • świadectwo pracy,
  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenia,
  • rachunek do umowy o dzieło,
  • rachunek do umowy zlecenia,
 • dokumenty księgowe:
  • ewidencja środków trwałych,
  • wykaz środków trwałych,
  • PK,
  • dowód wewnętrzny,
  • faktura wewnętrzna,
  • faktura wewnętrzna WNT,
  • sprzedaż nieudokumentowana,
  • nota księgowa.

Pracuj szybciej i wygodniej

TaxMachine zwiększy wydajność Twojej pracy. Tworzenie dokumentacji przy jego pomocy jest proste i szybkie. Program automatycznie wylicza wszystkie pola których zawartość zależy od innych pól w formularzach oraz wypełnia większość innych pól na podstawie wprowadzonych do programu informacji o firmach, właścicielach, pracownikach, kontrahentach, towarach itp. Dzięki przechowywaniu wszystkich tych informacji w bazie danych wystarczy wprowadzić dane tylko raz a program sam wstawi je w odpowiednie pola formularzy. Tego nie da Ci zwykły aktywny formularz w formacie pdf, doc lub xls.

Program szeroko wykorzystuje mechanizm tzw. autouzupełniania. Zapamiętuje wpisywane nazwy miejscowości, gmin, ulic, nazwiska, imiona i inne często wprowadzane dane i podczas wpisywania tych danych do programu podpowiada pasujące do już wprowadzonego fragmentu tekstu pełne jego brzmienie. Dzięki temu wystarczy że tylko raz wpiszesz "Warszawa", każde następne wpisanie "W" w polu miejscowości będzie automatycznie rozwijane do pełnej nazwy stolicy.

Łatwa obsługa

Główne okno programu TaxMachine jest zbudowane na wzór programu Eksplorator systemu Windows, tak więc jego obsługa nie powinna przysporzyć problemów żadnemu użytkownikowi tego systemu. Taki sposób prezentacji danych pozwala w prosty i szybki sposób dotrzeć do wymaganych elementów programu i przechowywanych tam danych.
Użytkownik ma możliwość jednoczesnego otwierania wielu okien programu oraz równoczesnej pracy w wielu obszarach programu.
Program intensywnie wykorzystuje mechanizm tzw. menu kontekstowego, wyskakującego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (lub naciśnięciu klawisza [Win]) na różnych elementach interfejsu użytkownika. Użytkownik może dzięki temu w prosty i naturalny sposób przeprowadzić większość operacji na danych.

Automatyczna aktualizacja

TaxMachine na bieżąco w tle aktualizuje swoje komponenty, w tym pliki wykonywalne, pliki formularzy i definicji e-deklaracji, pliki pomocniczych baz danych oraz Centralną Bazę Firm. Dzięki temu masz pewność, że program jest zawsze aktualny.

Baza lokalna SQLite - zero konfiguracji i praca od razu po instalacji

Domyślnym systemem przechowywania danych w TaxMachine jest SQLite, czyli system bazy SQL-owej opartej na pliku. Jego użycie nie wymaga żadnej konfiguracji, i jednocześnie zapewnia wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Dodatkowo możliwe jest okazjonalne stosowanie tej bazy przy pracy wielostanowiskowej, wystarczy wskazać w kilku programach ten sam plik bazy i wszystkie stanowiska będą miały dostęp do tych samych danych. Nie zalecamy jednak stosowania tego silnika do intensywnej pracy wielostanowiskowej, w takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest serwer MySQL.

Bezpieczeństwo

Program TaxMachine automatycznie tworzy kopie baz danych z zadaną przez użytkownika częstotliwością.

Obsługa załączników

Do deklaracji można dodawać załączniki tworząc w ten sposób zestawy formularzy. Zestawy są automatycznie przeliczane, dane z załączników są przepisywane do odpowiednich pól głównego formularza, niektóre pola w załącznikach są uzupełniane na podstawie zawartości głównego formularza (np. dane firmy, właściciela, pracownika itp.).

Automatyczne przeliczanie formularzy

Niektóre formularze są automatycznie przeliczane na podstawie zawartości innych formularzy, np. PIT-4R, PIT-11, kartoteka wynagrodzeń są wyliczane na podstawie list płac i rachunków za zlecenia i dzieła.

Brak ograniczeń ilości przetwarzanych danych

Nie ma żadnych ograniczeń ilości wprowadzanych firm, pracowników, osób fizycznych (w wersji Profesjonalnej). Nie musisz płacić tylko za to, że chcesz wprowadzić jeszcze jednego pracownika więcej, jak to może mieć miejsce w przypadku innych programów.

Zawsze dostajesz to co widzisz

Praca nad dokumentami odbywa się w trybie WYSIWYG (skrót z ang. "What You See Is What You Get"), czyli użytkownik już w trakcie edycji danych widzi jak będzie wyglądał dokument po wydrukowaniu. Tak więc w przeciwieństwie do innych programów tego typu, które najczęściej do wprowadzania danych używają osobnych okien edycyjnych i dopiero później generują wydruk, w TaxMachine na bieżąco widać jaki wpływ na zawartość dokumentu mają wprowadzane informacje. Dokumenty przeliczają swoją zawartość po każdej wprowadzonej przez użytkownika zmianie oraz informują o stwierdzonych nieprawidłowościach, dzięki czemu znacznie maleje szansa popełnienia pomyłki. Pola dokumentów wyliczane wyłącznie na podstawie zawartości innych pól są wyłączone z edycji, co jeszcze bardziej zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

 

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.