Przerwy w ubezpieczeniu właściciela podaje się bezpośrednio w wyliczanej składce ZUS. Należy podać datę początkową i końcową oraz kod świadczenia/przerwy. Blok ten domyślnie jest zwinięty jeżeli nie wpisano wcześniej przerwy, należy go rozwinąć aby je wpisać.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.