W przypadku zawieszenia działalności, obowiązującego przez cały miesiąc składkowy, deklaracji ZUS nie składa się za ten miesiąc. Nie należy także tworzyć składki właściciela za ten okres w programie.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.