Ostatnie aktualizacje są związane głównie z poniższymi ulepszeniami:

  • w Kreatorze PIT, dodano podgląd wysokości zaliczek na liście dochodów,  • w listach płac dodano sprawdzanie unikalności nazw składników płacowych i potrąceń, powtórzenia mogły prowadzić do problemów z wydrukiem listy,  • okno edycji opłaconych składek ZUS i ich lista zostały uzupełnione o kwoty dopłat i zwrotów składek w ramach kwietniowego rozliczenia rocznego, dopłaty wykazane w tym miejscu są automatycznie odliczane od dochodu lub przychodu przy wyliczaniu zaliczek za maj, ale kwoty te nie są automatycznie uwzględniane w zeznaniach rocznych PIT-36L i PIT-28,
  • zeznanie PIT-36L dostało podpola pod polem składek zdrowotnych odliczanych od dochodu, możliwe jest wykazywanie w nich dopłaty lub zwrotu składek zdrowotnych z rozliczenia rocznego w 2023, kwoty te są doliczane odpowiednio do kosztów lub przychodów z działalności gospodarczej w odpowiednich polach PIT-36L.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.