Najważniejsze zmiany w programie:

  1. Dodano możliwość kopiowania dokumentów na kolejny miesiąc podatkowy, podczas kopiowania program automatycznie aktualizuje datę dokumentu oraz jego numer i opis jeżeli zawiera odniesienie do miesiąca i roku, np.: numer lub opis zawierający tekst "03/2023" w marcu zostanie automatycznie zamieniony na "04/2023" w kwietniu, funkcja ta jest dostępna w menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych.
  2. Dodano możliwość drukowania dowodu wewnętrznego z zaksięgowanych dokumentów księgowych, należy wskazać księgowania i wybrać opcję drukowania DW z menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych. 
  3. W wersji programu TaxMachine dla biur rachunkowych dodano funkcje automatyzujące Program Płatnika, w tym:
    • automatyzację wysyłki zestawów,
    • automatyzację pobierania aktualizacji danych płatników,
    • funkcję automatycznego otwierania w PP płatnika wskazanego w TaxMachine.
  1. W wersji programu dla biur rachunkowych dodano funkcję automatycznego księgowania faktur biura w dokumentach klientów, funkcja ta jest dostępna w menu "Narzędzia" na zakładce kontekstowej dla dokumentów księgowych.


System automatyzacji Programu Płatnika w wersji dla biur rachunkowych będzie udoskonalany w najbliższym czasie, planowane jest dodanie automatycznego importu dokumentów KEDU wygenerowanych w TaxMachine do właściwego płatnika oraz funkcja zarządzania zautomatyzowaną wysyłką zestawów. Razem z istniejącymi jest automatami pozwoli to na zaoszczędzenie na tego typu powtarzalnych czynnościach sporej ilości roboczogodzin. 

Więcej na temat systemu automatyzacji Płatnika można dowiedzieć się w pomocy do programu TaxMachine w dziale opisującym funkcje dostępne w wersji dla biur rachunkowych.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.