Ostatnie aktualizacje to głównie ulepszenia głównego okna programu, poprawiono szybkość jego tworzenia poprzez wydzielenie widoków tabelarycznych do osobnych modułów ładowanych na żądanie, powinno to usprawnić funkcjonowanie okna głównego i usunąć problemy z długim uruchamianiem programu na wolniejszych komputerach.

Taka gruntowna przebudowa spowodowała przejściowe problemy z funkcjonowaniem zapamiętywania układów tabel, niezbędne było zresetowanie tych ustawień. Obecnie wszystko powinno już wrócić do normy.

Jeżeli chodzi o tabelę z fakturami to zmniejszono liczbę standardowo widocznych grup kolumn w celu zwiększenia wydajności, w razie konieczności można je ponownie włączyć, jest to opisane w nowej pozycji w pomocy opisującej konfigurowanie kolumn i grup kolumn w tabelach.

Z innych prowadzonych ostatnio prac do najważniejszych należy ulepszenie walidacji w oknie edycji faktury, w tym ostrzeżenia przed edycją wydrukowanej lub wysłanej faktury. Zaawansowane się też prace nad wprowadzeniem nowego mechanizmu raportującego opartego na szablonach HTML podobnych do szablonów wiadomości e-mail w wersji dla biur rachunkowych, przyspieszy to działanie raportowania i pozwoli na szybsze tworzenie bardziej złożonych raportów, w najbliższym czasie w ramach testów nowego systemu udostępnione będą nowe wersje rachunku do umowy zlecenia/o dzieło i dokumentu KP.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.