Widoczność grup w tabelach przestawia się klikając na element wskazany poniżej:

Widoczność kolumn w tabelach przestawia się klikając na element wskazany poniżej, do wyboru są tylko kolumny na widocznych grupach kolumn:

Innym sposobem na ustalenie widoczności grup kolumn, kolumn jest skorzystanie z narzędzia wybierania pól:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.