Dla widoków tabelarycznych w głównym oknie programu można tworzyć raporty oparte na zawartości tych widoków. W celu ustalenia zawartości tego raportu należy korzystać z opisanych wyżej mechanizmów filtrowania, grupowania i konfiguracji kolumn i grup kolumn. Następnie należy skorzystać z pozycji "Raport" na wstążce głównej lub kontekstowej jak pokazano poniżej.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.