Istnieje możliwość nie uwzględniania części księgowań podczas wyliczania podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumenty księgowe, dla których zaznaczono niżej wskazany przełącznik, nie będą uwzględnione w przychodzie lub dochodzie wyliczanym na potrzeby ustalenia podstawy zdrowotnego.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.32.1.4600, TaxMachine PITy 23.3.1.417.