W tym temacie pokazujemy jak wygenerować dokument ZUS DRA w pliku KEDU i zaimportować go do Programu Płatnika do wysyłki. 


Import do ePłatnika na PUE ZUS prosimy wykonywać zgodnie z instrukcją publikowaną przez ZUS:

https://www.zus.pl/portal/pomoc/index.html?epl0017.html


Przed eksportem należy utworzyć składkę


Eksport deklaracji ZUS DRA do pliku KEDU


Deklarację DRA generuje się klikając na "Eksportuj do pliku ZUS KEDU", należy wskazać lokalizację zapisu i kliknąć "Zapisz".
Import do Programu Płatnika

Pokazujemy tutaj główne kroki z Kreatora importu w Programie Płatnika, kroki nie pokazane tutaj nie są istotne i należy tylko kliknąć "Dalej".


Import do Programu Płatnika rozpoczyna się klikając "Importuj dokumenty ..." z menu narzędzia:
W trzecim kroku kreatora importu należy wskazać plik do importu, który wcześniej zapisano w programie TaxMachine i kliknąć "Dalej":

Po udanym imporcie kliknąć "Zakończ".

Zaimportowany plik należy zweryfikować i wysłać.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.