Podpisywanie plików JPK_VAT Profilem Zaufanym odbywa się w domyślnej przeglądarce na portalu moj.gov.pl.


Ta metoda podpisywania polega na zapisaniu pliku metadanych do podpisania, zalogowaniu się do PZ, przeciągnięciu lub wskazaniu zapisanego pliku metadanych, podpisaniu go Profilem Zaufanym oraz zapisaniu podpisanego pliku metadanych na dysku.


Jeżeli podpisany plik metadanych będzie zapisany na tym samym dysku, na którym zapisano plik do podpisu, lub na dysku systemowym (np. na pulpicie, w "pobranych", czy w dokumentach użytkownika), to program automatycznie go wczyta i rozpocznie wysyłkę. Jeżeli podpisany plik zostanie zapisany w innej lokalizacji to należy go wskazać ręcznie w ostatnim kroku kreatora podpisywania.


Ta metoda może także być stosowana do podpisywania pliku metadanych podpisem kwalifikowanym z użyciem innej aplikacji, np. programu dostarczonego przez wystawcę certyfikatu.


Poniższy film pokazuje jak podpisać plik JPK_VAT(3) stosując usługę portalu moj.gov.pl.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.