Dodawanie własnych wzorów faktur należy rozpocząć od podania katalogu w którym zapisywane są własne wzory. Nie można zmieniać treści standardowych szablonów ani zapisywać własnych plików w katalogach tworzonych przez program, takie zmiany lub pliki będą usunięte po następnej aktualizacji programu. Poniżej pokazano gdzie wskazuje się katalog dla szablonów opartych na HTML:
Następnie należy skopiować jeden z gotowych wzorów z katalogu szablonów do własnego katalogu z szablonami, poniżej pokazano domyślną lokalizację tych plików. Nie wolno zapisywać własnych wzorów w katalogu programu bowiem zostaną one skasowane podczas kolejnej aktualizacji.
Następnie należy zmienić numer szablonu w nazwie pliku lub wpisać cokolwiek innego po znaku _ (nazwa pliku musi mieć postać "faktura_*.html") i wprowadzić stosowne zmiany w treści szablonu. 
Nowy szablon będzie dostępny do wyboru w oknie edycji faktury:

Pliki HTML generowane z szablonu tworzone są w katalogach tymczasowych pod "html-out" w katalogu roboczym, domyślna lokalizacja jest pokazana poniżej:
Jeżeli w szablonie używane są ścieżki względne do innych plików to należy uwzględnić tą lokalizację, w standardowym szablonie wygląda to tak:Dołączane pliki znajdują się w html-lib dwa poziomy wyżej w drzewie katalogów.

Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.