Poniższy film pokazuje jakie dodatkowe właściwości są dostępne w oknie edycji firmy w wersji programu dla biur rachunkowych:Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl