Poniższy film pokazuje jakie dodatkowe właściwości są dostępne w oknie edycji firmy w wersji programu dla biur rachunkowych:Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.2.4045, TaxMachine PITy 22.1.1.333.