Poniższy film pokazuje jakie dodatkowe właściwości są dostępne w oknie edycji firmy w wersji programu dla biur rachunkowych:Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.