Program TaxMachine posiada funkcję archiwizacji papierowych dokumentów poprzez ich skanowanie. Pod węzłem każdej firmy, każdego pracownika, właściciela oraz wśród głównych węzłów znajdują się węzły Archiwum. Pod nimi można dodawać i przeglądać archiwa zeskanowanych dokumentów.

Okno archiwum dokumentów wyświetla zawartość archiwum, do jednego archiwum można dodawać wiele zeskanowanych stron. Aby dodać nową stronę należy nacisnąć przycisk Skanuj, można też dodawać obrazy zapisane w pliku graficznym (.bmp, .jpg lub .png) poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj z pliku (po prawej od Zapisz i zamknij). Możliwe jest też zapisanie strony w pliku, służy do tego następny przycisk Zapisz do pliku. Usuwanie strony następuje po naciśnięciu przycisku Usuń stronę. Strony można obracać w lewo i w prawo, służą do tego przyciski ze strzałkami.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.