Dodatkowo na tej zakładce umieszczono przełącznik "Włącz szczegółowe logowanie". Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie bardziej szczegółowego logowania, czyli zapisywania wykonywanych przez program operacji na bazach danych. Opcja ta pozwala na szybsze diagnozowanie problemów z bazą danych. Logi zapisują się w dokumentach publicznych, aby je otworzyć należy kliknąć przycisk "Otwórz katalog z logami" pod przyciskiem "Katalogi programu" na zakładce "Konfiguracja" wstążki głównego okna programu.
Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.