Program zapisuje przebieg wykonania w plikach tekstowych, ich lokalizacja to C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty\TaxMachine\logs.


Dodatkowo na zakładce "System" umieszczono przełącznik "Włącz szczegółowe logowanie". Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie bardziej szczegółowego logowania, czyli zapisywania wykonywanych przez program operacji na bazach danych. Opcja ta pozwala na szybsze diagnozowanie problemów z bazą danych. 

Uwaga! Szczegółowe logi z jednego wykonania program mogą zajmować wiele gigabajtów.


Logi zapisują się w dokumentach publicznych, aby je otworzyć należy kliknąć przycisk "Otwórz katalog z logami" pod przyciskiem "Katalogi programu" na zakładce "Konfiguracja" wstążki głównego okna programu.


Aby oszczędzać miejsce na dysku stare logi są kasowane po trzech dniach od utworzenia.Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.