Dostawę (sprzedaż) krajową księguje się jako dokument typu Przychody, VAT należny, w polu Faktura należy wybrać Faktura VAT (zwykłe faktury VAT sprzedaży) lub Inny dokument VAT (np. raport miesięczny z kasy fiskalnej, faktury wewnętrzne, inne dokumenty VAT).


Dostawę krajową wprowadzamy do rejestru VAT typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju".


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.20.1.3973, TaxMachine PITy 22.1.1.332.