Dostawę (sprzedaż) krajową księguje się jako dokument typu Przychody, VAT należny, w polu Faktura należy wybrać Faktura VAT (zwykłe faktury VAT sprzedaży) lub Inny dokument VAT (np. raport miesięczny z kasy fiskalnej, sprzedaż bezrachunkową, faktury wewnętrzne, inne dokumenty VAT). 


Dla dowodów wewnętrznych dokumentujących:        

  • nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa,
  • sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej,
  • sprzedaż zwolnioną, dla której nie wystawiono faktury,
  • sprzedaż na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej, tzw. sprzedaż bezrachunkową

należy zastosować oznaczenie (oznaczenie typu) "WEW".


Dostawę krajową wprowadzamy do rejestru VAT typu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju".


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.