W schematach można stosować skrypty w celu wyliczenia wartości umieszczanych w księgowaniach. Zastosowanie skryptów dla możliwość definiowania złożonych schematów, w tym definiujących różne księgowania w zależności od np. kwot VAT czy kwot podanych dla zdefiniowanych wartości.


Poniżej pokazano jak zdefiniować schemat dla nabycia paliwa i innych wydatków do samochodu osobowego, gdy odliczenie VAT to 50% i KUP to 75%.

Rejestr VAT z odliczeniem 50%:

Skrypt wyliczający wartość kosztów (75% z netto + nieodliczony VAT) i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów należy zapisać w składni Pascala. Zwracamy uwagę, że zmienne które mają być dostępne w księgowaniach muszą być zadeklarowane jako globalne. Skrypt korzysta z funkcji TM.PLN, która zaokrągla wyliczoną kwotę do dwóch miejsc po przecinku (zmienna typu Currency ma 4 miejsca po przecinku). Pamiętajmy o jej stosowaniu jeżeli przeprowadzamy mnożenie przez liczby niecałkowite lub dzielenie.


Treść skryptu dla paliwa i innych wydatków do samochodów osobowych dla których KUP to 75% wydatku. Częściowe odliczenie określono na poziomie rejestru VAT, ten skrypt będzie też działał prawidłowo przy pełnym odliczeniu VAT, wówczas VAT nieodliczony będzie wynosił 0, a odliczany to będzie pełna kwota VAT z faktury.


var koszty, kosztyNKUP: Currency;            

begin      

    koszty := TM.PLN((VAT.Netto + VAT.Nieodliczany.VAT) * 0.75);

    kosztyNKUP := VAT.Brutto - VAT.Odliczany.VAT - koszty; 

end;


Dla tak zdefiniowanego schematu księgowanie wygląda następująco. Wszelkie wartości w księgowaniach wyliczają się automatycznie po wpisaniu kwot VAT.


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.