Poniżej pokazano dziennik dla wyciągów z rachunku bieżącego z przykładowym schematem księgowania. Opcje schematu określane na zakładce "Dokument" określają domyślne elementy numeru dokumentu, opisu, a także zachowanie okna wprowadzania dokumentu, widoczność pól (np. kontrahenta), pomijanie stałych elementów, kopiowanie wybranych elementów podczas dodawania nowego dokumentu księgowego. Można też określić typ VAT, dla schematów z VAT dostępna jest zakładka zawierająca stosowane w schemacie rejestry VAT. 


Zwracamy uwagę na symbol dziennika, musi on być unikalny wchodzi bowiem w skład numerów kolejnych dokumentów w dzienniku, w tym w JPK_KR. Szczególny typ dziennika jest używany przy automatycznym księgowaniu dokumentów, dzięki niemu program wie do którego dziennika księgować faktury sprzedaży, dokumenty kasowe i przelewy.

Poniżej pokazano definiowanie księgowań schematu. Definiowanie wartości dla księgowań nie jest obowiązkowe, można zostawić pole "Wartość lub wyrażenie" w pozycji księgowania puste, wówczas kwotę będzie się wpisywać bezpośrednio w księgowaniu. Dla pewnych dzienników, np. "Polecenia księgowania", w ogóle nie ma sensu definiować wartości, a nawet można nie definiować kont, wówczas konta wpisuje się dla takiego schematu z ręki. Wszystko zależy od tego, czy dla danego schematu księgowania są stałe, powtarzalne. 

W szczególności, definiowanie wartości i pozycji księgowań specjalnie dla dokumentu który będzie zaksięgowany prawdopodobnie tylko raz, np. wpłata kapitału zakładowego, mija się z celem, bowiem szybciej będzie to zaksięgować w ramach ogólnego schematu dla dziennika PK czy rachunku bieżącego bez zdefiniowanych księgowań.


Schemat ksiegowania przelewu od nabywcy jest pokazany poniżej:Dla tak zdefiniowanego schematu księgowanie wygląda następująco:

Lista dokumentów z tą pozycją:

Schemat z podanym rejestrem VAT, można zdefiniować do trzech rejestrów VAT dla schematu:Dla tego schematu definiując księgowanie wykorzystuje się predefiniowane dla rejestru VAT wartości by zaksięgować kwoty VAT na odpowiednie konta:

Księgowanie wg tego schematu wygląda potem jak poniżej, kwoty VAT wchodzą automatycznie do księgowań:
Ta sama pozycje na liście dokumentów księgowych:


Zamów nowe licencje, dodatkowe stanowiska, ulepszenia lub aktualizacje na stronie: https://sklep.taxmachine.pl
Aktualne wersje programów: TaxMachine 3.35.1.4774, TaxMachine PITy 24.2.1.449.